fbpx

Psychoterapia. 7 przyładowych korzyści

Psychoterapia poprawia zdolność do rozpoznawania i nazywania uczuć, a także umiejętnego nimi kierowania. Pozwala na lepsze poznanie siebie – swoich lęków, źródeł stresu, mocnych i słabych stron. Pomaga w  zrozumieniu własnych działań i kierowaniu własnym życiem w większej zgodzie ze sobą. Zdolność do rozpoznawania własnych uczuć i zarządzanie nimi nazywana jest samoświadomością. Można nad nią pracować nie tylko podczas psychoterapii, ale także biorąc udział w kursach i szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich (interpersonalnych). Dla osób, które czują chęć i potrzebę zmiany sposobu budowania relacji z innymi, polecana jest często psychoterapia grupowa. Tu ma się doskonałą okazję do testowania swoich zachowań i sposobu wyrażania emocji w kontakcie z innymi członkami grupy.

Co daje psychoterapia?

W tym wpisie zostaną omówione przykładowe korzyści, jakie można uzyskać dzięki udziałowi w psychoterapii.

1. Dotarcie do źródła problemów

Psychoterapia umożliwia dotarcie do źródła trudności i przeżywanie w pełni uczuć, które do tej pory były zagrażające. Dzięki temu możliwe jest uświadomienie sobie emocji  związanych z przeżywanym cierpieniem. Ważne, że dzieje się to w bezpiecznych warunkach, z osobą, która rozumie przez jaki proces przechodzimy i potrafi go w odpowiedni sposób ukierunkować. Praca nad wyrażaniem emocji i mówienie o przyczynach swoich stanów często zapobiega nawrotom choroby

2. Poprawia spostrzeganie i zdolność do interpretacji uczuć 

Uważność na własne stany i zrozumienie emocji staje się po jakimś czasie łatwiejsze. Dzięki psychoterapii zwiększa się różnorodność przeżyć i uczuć. “Pacjent” uczy się dzięki temu nowych sposobów interpretacji emocji.

3. Zmienia się zdolność do nadawania znaczenia własnym doświadczeniom

Zachowania (zarówno własne, jak i innych osób), które do tej pory były dla nas niezrozumiałe nabierają kontekstu i nowego znaczenia. Niekorzystnie przypisane niegdyś znaczenie danej sytuacji może zostać zmienione na bardziej przystosowane dla codziennego funkcjonowania.

4. Zmienia elastyczność do interpretacji zdarzeń

 Zdolność do postrzegania własnej sytuacji życiowej ulega zmianie. Uświadomienie sobie, jak dany schemat myślenia wpływa na samopoczucie motywuje do tworzenia nowych sposób interpretacji sytuacji, w bardziej korzystny dla nas sposób.

5. Nowe sposoby myślenia i zachowania

Nowe sposoby myślenia i zachowania skutkują w zmianie w bliskim otoczeniu – pracy, studiach i relacjach z bliskimi osobami. Przekształca sposób funkcjonowania w relacjach i myślenia o tym, w jakiej roli chce się uczestniczyć w różnego rodzaju związkach – rodzinnych, czy zawodowych.

6. Zwiększa poczucie sprawczości

Człowiek zyskuje większą zdolność do wpływania na własne życie i otoczenie, do którego należy. Uczestnik psychoterapii, w trakcie jej trwania nabiera odpowiedzialności i szerszej perspektywy na to co dzieje się w jego życiu. Zaczyna dostrzegać, że większość rzeczy, która się dzieje jest spowodowana jego własnymi działaniami, lub ich brakiem.

7. Większa świadomość emocji własnych i innych

Psychoterapia to niezła lekcja z rozpoznawania nie tylko własnych uczuć, ale także uczuć innych osób. Aby lepiej komunikować się, konieczne jest umiejętne rozpoznawanie stanów emocjonalnych drugiej osoby. A przynajmniej zaciekawienie, które skutkuje w pomysłach na to, jak w kontakcie z nami może się ten ktoś czuć. Dzięki omówieniu wielu takich sytuacji, umiejętność do odczytywania stanów innych osób wchodzi w krew, dzięki niej stajemy się lepszą, bardziej rozumiejącą wersją siebie.

Korzyści z psychoterapii można doświadczyć na różnych obszarach i jest ich oczywiście więcej, bo ażdy korzysta z niej na swój sposób związany z problematyką nad którą pracuje.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o empatii, przeczytaj ten artykuł.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]