fbpx

Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Dokument stanowi politykę prywatności strony Proste Emocje dostępnej pod adresem https://www.prosteemocje.pl. Administratorem strony jest GPK Grzegorz Kaczorek prowadzący działalność gospodarczą pod adresem Jana III Sobieskiego w Warszawie, dalej nazywanym Administratorem. Dbając o Twoją prywatność i komfort prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Składając zamówienie w sklepie działającym pod adresem www.prosteemocje.pl, zakładając konto użytkownika, edytując swój profil, zapisując się do newslettera, odstępując od umowy, składając reklamację lub pisząc do mnie wiadomość e-mail, przekazujesz swoje dane osobowe. Twoje dane pozostaną bezpieczne i poufne oraz nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyrażenia wyraźnej zgody. 

Strona wykorzystuje narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, między innymi informacje o podstronach, które zostały wyświetlone, czasie spędzonym na stronie czy przejściach pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics. 

Strona korzysta z narzędzi marketingowych dostarczanych przez firmę Facebook Ireland Limited, oznacza to wykorzystanie plików cookies, w szczególności Pixela Facebooka. 

Strona wykorzystuje także własne pliki cookies dla zapewnienia komfortu użytkowania Sklepu.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest GPK Grzegorz Kaczorek. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych). W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem prosteemocje@gmail.com. Administrator danych może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, gdy realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych. Przykładowo, odmowa może dotyczyć usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto, złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, skontaktować się drogą mailową, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Przetwarzanie danych osobowych jest powierzone następującym podmiotom:

Mailchimp The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – w celu wysyłania do Ciebie newslettera.

Wszystkie podmioty, którym powierza się przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika, należy podać swoje podstawowe dane, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz hasło. Dane przypisane do konta można zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta, zawartą z Administratorem na podstawie regulaminu. Dane osobowe zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta, o której mowa powyżej. W każdej chwili użytkownik może podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych użytkownika z bazy. Usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych zamówień.

Składanie zamówienia

Składając zamówienie, należy podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Można podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli podano wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym użytkownik ma prawo i możliwość ich modyfikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie Umowy. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, jeśli w treści wiadomości zawarte są również inne dane osobowe, np. imię i nazwisko oraz numer telefonu, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Newsletter

Aby zapisać się do newslettera, użytkownik musi przekazać swój adres mailowy za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy. W każdej chwili użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania swoich danych zapisanych w bazie newsletterowej, jak również żądanie ich usunięcia, co oznacza rezygnację z otrzymywania newslettera. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona http://www.prosteemocje.pl, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić użytkownikom najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają:

 1. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
 2. wczytać dane logowania użytkownika każdej wizycie na stronie,
 3. pamiętać ustawienia użytkownika podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
 4. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 5. ulepszać funkcje dostępne dla użytkownika na stronie,
 6. wykorzystywać narzędzia analityczne,
 7. korzystać z narzędzi marketingowych,
 8. zapewniać możliwość korzystania z funkcji społecznościowych.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie użytkownikowi wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, są one wykorzystywane w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w następujących celach:

 1. prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia,
 2. określenie, czy użytkownik jest zalogowany,
 3. pamiętanie zalogowania użytkownika,
 4. odnotowanie faktu akceptacji regulaminu.

Cookies podmiotów trzecich

Strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Cookies są wykorzystywane do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Do tego celu wykorzystywane jest oprogramowanie Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

Marketing

Strona może korzystać z narzędzi marketingowych zapewnianych przez serwis Facebook, co wiążę się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook Ireland Limited, w szczególności Pixela Facebooka.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.